Het kerkblad verschijnt doorgaans iedere eerste zondag van de maand, behalve in augustus.

 

Wilt u iets aanleveren voor het kerkblad. Of wilt u overleggen met de redactie?

Mail dan naar

kerkblad@gkvbrouwershaven.nl