Onze gemeente maakt gebruik van gastpredikanten.

Heeft u als gastpredikant vragen info pastorie en preekvoorziening

Rien van 't Hof     mjvanthof@hotmail.com  0111-695560

Sam Kristalijn