De diensten van 08 januari 2023

Collecte: Kerk
Tweede collecte: Kerkelijke kassen
naar alle diensten

Ochtenddienst

Aanvang:09:00 uur
Voorganger:K. van Hoek - IJselmuiden

Middagdienst

Aanvang:18:00 uur
Voorganger:Ds. G.J.H. Vogel deze avonddienst is in de CGK te ZIERIKZEE -