Scriba kerkenraad en Kerkelijk secretariaat

Joke Kristelijn                    scriba@gkvbrouwershaven.nl

 

Preekvoorziening

Rien van 't Hof                   mjvanthof@hotmail.com  of 0111-695560

Sam Kristalijn                    preekvoorziening@gkvbrouwershaven.nl

 

Commissie van Beheer

Rien van 't Hof                   mjvanthof@hotmail.com

Maarten Kristelijn             mkristelijn@zeelandnet.nl

 

Beamercommissie

Niels van 't Hof                 beamer.commissie@live.nl

 

Liturgiecommissie

Ineke van der Breggen      ineke@brendi.nl

 

Organisten
Joke den Boer-Dalebout            cojodenboer@gmail.com of 0111-671470
Lena van 't Hof

 

Bloemencommissie

Gerdieneke de Ruiter

Addy van der Meide

 

Onderling hulpbetoon

De diakenen

 

Psycho Pastorale Begeleiding (PPB)

Peter van der Meide

Gerdieneke de Ruiter

 

Commissie Ouderenmiddagen

Annet van der Weele           m.vanderweele@hetnet.nl

G. van Oeveren-van Beek

 

Contactpersoon Zending & Hulpverlening / India Mission

Verre Naasten

Martin van der Weele      m.vanderweele@hetnet.nl

 

Contactpersoon Dit Koningskind

Home - Dit Koningskind

Annet van der Weele       m.vanderweele@hetnet.nl

 

Contactpersoon Nederlandse Patiënten Vereniging

Schouwen-Duiveland - NPV (npvzorg.nl)

De diakenen

 

Contactpersoon Bibliotheekfonds TU Kampen

De diakenen